Global site

ABB web sitesi ?erezler kullan?r. Burada kalarak ?erezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

BASIN BÜLTEN?

ABB, Mekanik Güç ?letim bölümünü (Dodge) 2,9 milyar dolar kar??l???nda RBC Bearings'e devretti

Daha fazla bilgi
BASIN BÜLTEN?

2021 Dünya Elektrikli Araç Günü için Dünyan?n ?lk Elektrikli Araç Emojisini Tasarlay?n

Daha fazla bilgi
Video

ABB, yeni nesil Otonom Mobil Robotlar ile esnek otomasyonu yönetmek için ASTI Mobile Robotics Group'u sat?n al?yor

Daha fazla bilgi
BASIN BÜLTEN?

ABB, Katar'?n en büyük elektrikli otobüs altyap? projesi sözle?mesine imza att?

Daha fazla bilgi
BASIN BÜLTEN?

ABB, Copper Mountain Mining'in Kanada'daki sürdürülebilir kalk?nma hedeflerini kar??lamak için troley destek çözümü sunacak

Daha fazla bilgi

Öne Ç?kan Haberler

ABB Hakk?nda

ABB, endüstriyel dijitalle?menin gelece?ini yazmak ve de?er yaratmak için kamu, sanayi, ula??m ve altyap? sektöründeki mü?terileri ile yak?n i?birli?i içerisinde çal??an öncü bir teknoloji lideridir.

ABB ??kollar?m?z

ABB Türkiye Hakk?nda

ABB Grubu Türkiye’nin en önemli elektrifikasyon projelerinde ve sanayi tesislerinde ba?rol üstlenmi?tir. ABB Türkiye ?stanbul, Kocaeli, Ankara, ?zmir, Bursa ve Adana’da bulunan yerel üretim tesisleri ve ofis alan?nda yakla??k 600 çal??an? ile 70’den fazla ülkeye ihracat yapmaktad?r. 1965’ten bu yana Dünya’da yakla??k 50 ülkede ABB Türkiye’den tedarik edilmi? binlerce ürün yüksek performans ve güvenilir, kesintisiz enerji sa?lamaktad?r.

Popüler Sayfalar